Aktuellt i klubben

Bästa spelarna kvar på marknaden

Vilka är de bästa hockeyettanspelarna som fortfarande finns kvar på marknaden? KH listar.

Ettans fem bästa tränare

Hockeyettans fem bästa spelare i vardera position är redan utsedda, men vilka är ettans fem bästa tränare?

Ettans fem bästa forwards

Vilka är de bästa spelarna i hockeyettan på respektive position? Det är ingen lätt uppgift att ta sig an, men jag tänkte i alla fall göra ett försök. Idag är turen kommen till forwards.

Sportcheferna om lagbyggena: Nybro

Viktigaste pjäsen för att nå framgång är inte en bra målis eller tränare, det är sportcheferna. I en serie intervjuer presenterar jag några av hockeyettans främsta lagbyggare. Idag Nybro.

Holmgång möter bröderna Engqvist

KH möter bröderna Engqvist i en öppenhjärtig intervju om livet och hockeyn.

Visa äldre artiklar

Oxarnas årsmöte

Efter en framgångsrik säsong både för laget och för Oxarna är det nu dags för Oxarnas årsmöte. Alla intresserade samlas i Prebendeområdets samlingslokal (på baksidan av Prebendegatan 10) den 22/3 kl 10.00. Oxarna bjuder på fika. Varmt välkomna!

Dagordning:

a.Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll,

b.fråga om mötet behörigen utlysts,

c.styrelsens verksamhetsberättelse,

d.revisorernas berättelse,

e.fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning,

f.val av ordförande,

g.beslut om antalet styrelseledamöter

h.val av övriga styrelseledamöter,

i.val av en revisor och en revisorssuppleant,

j.val av valberedning,

k.övriga frågor

Publicerad av Krister Holm