Bli medlem i Oxarna

Stöd Oxarna och Bois Hockey genom att bli medlem i Oxarnas supporterklubb!

Pris 150 kr varav 50 kr är öronmärkta till att gå till Bois verksamhet.

Familjemedlemskap 300 kr varav 100 kr  är öronmärkta till att gå till Bois verksamhet.

I meddelandefältet skriver du medlemsavgift Oxarna, ditt namn, e-postadress och telenr

Bankgironr 436-3057

Swishnr 123-5206990

För vidare info kontakta Gustaf Bobeck  på tele 0709309209