Aktuellt i klubben

Oxarnas årsmöte

Söndagen den 24/3 är det dags för Oxarnas årsmöte.

Pantamera

Oxarna har tillsammans med Pantamera ett samarbete som innebär att alla burkar som samlas in ger pant. Ge oss även alla era "tyska" burkar så hjälper ni oss att hjälpa Mariestad Bois.

Medlemslotteriet 2018

Läs vidare för att se ifall ni har vunnit Oxarnas medlemslotteri 2018. Vi tackar för att ni vill vara medlemmar och stödja vår förening och detta är ett av våra sätt att ge någonting tillbaka.

Spelaromdömen efter halva serien, del 2

Hur har forwards skött sig så här långt? Detta skriver jag om i del 2 om min spelargenomgång efter halva grundserien.

Spelaromdömen efter halva serien, del 1

Jag summerar spelarna instatser så här långt och kollar också spåkulan hur det kommer se ut framöver.

Visa äldre artiklar

Oxarnas årsmöte

Efter en framgångsrik säsong både för laget och för Oxarna är det nu dags för Oxarnas årsmöte. Alla intresserade samlas i Prebendeområdets samlingslokal (på baksidan av Prebendegatan 10) den 22/3 kl 10.00. Oxarna bjuder på fika. Varmt välkomna!

Dagordning:

a.Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll,

b.fråga om mötet behörigen utlysts,

c.styrelsens verksamhetsberättelse,

d.revisorernas berättelse,

e.fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning,

f.val av ordförande,

g.beslut om antalet styrelseledamöter

h.val av övriga styrelseledamöter,

i.val av en revisor och en revisorssuppleant,

j.val av valberedning,

k.övriga frågor

Publicerad av Krister Holm