Aktuellt i klubben

GRUMSRESA

Nu sponsrar Oxarna en resa till Grums kraftigt, för nu ska Värmland invaderas!

Vimmerbyresa

Oxarna arrangerar bussresa till Vimmerby Lördagen den 19 januari. Mer information här ovan till höger...

Pantamera

Oxarna har tillsammans med Pantamera ett samarbete som innebär att alla burkar som samlas in ger pant. Ge oss även alla era "tyska" burkar så hjälper ni oss att hjälpa Mariestad Bois.

Bussresa till Kristianstad INSTÄLLD

En rekordspännande alletta drar igång och Bois har sin första bortamatch mot Kristianstad. Fredag och många är lediga, kan det bli bättre?

KH tippar lag till allettan

Många tror att det redan är klart, Köping och Arboga tar de två sista platserna till allettan. Men är det så givet?

Visa äldre artiklar

Oxarnas årsmöte

Efter en framgångsrik säsong både för laget och för Oxarna är det nu dags för Oxarnas årsmöte. Alla intresserade samlas i Prebendeområdets samlingslokal (på baksidan av Prebendegatan 10) den 22/3 kl 10.00. Oxarna bjuder på fika. Varmt välkomna!

Dagordning:

a.Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll,

b.fråga om mötet behörigen utlysts,

c.styrelsens verksamhetsberättelse,

d.revisorernas berättelse,

e.fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning,

f.val av ordförande,

g.beslut om antalet styrelseledamöter

h.val av övriga styrelseledamöter,

i.val av en revisor och en revisorssuppleant,

j.val av valberedning,

k.övriga frågor

Publicerad av Krister Holm