Aktuellt i klubben

Spelaromdömen efter halva serien, del 2

Hur har forwards skött sig så här långt? Detta skriver jag om i del 2 om min spelargenomgång efter halva grundserien.

Spelaromdömen efter halva serien, del 1

Jag summerar spelarna instatser så här långt och kollar också spåkulan hur det kommer se ut framöver.

Supporterresa till FORSHAGA

Ny bussresa på gång och vi åker till Forshaga. Mer info under fliken "Bussresa"

KH tippar västra ettan: Plats 2

Jag kommer under tiden fram till seriestart att försöka mig på den svåra uppgiften att sia hur den västra ettan kommer att sluta. Håller ni med?

KH tippar västra ettan: Plats 5

Jag kommer under tiden fram till seriestart att försöka mig på den svåra uppgiften att sia hur den västra ettan kommer att sluta. Håller ni med?

Visa äldre artiklar

Oxarnas årsmöte

Efter en framgångsrik säsong både för laget och för Oxarna är det nu dags för Oxarnas årsmöte. Alla intresserade samlas i Prebendeområdets samlingslokal (på baksidan av Prebendegatan 10) den 22/3 kl 10.00. Oxarna bjuder på fika. Varmt välkomna!

Dagordning:

a.Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll,

b.fråga om mötet behörigen utlysts,

c.styrelsens verksamhetsberättelse,

d.revisorernas berättelse,

e.fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning,

f.val av ordförande,

g.beslut om antalet styrelseledamöter

h.val av övriga styrelseledamöter,

i.val av en revisor och en revisorssuppleant,

j.val av valberedning,

k.övriga frågor

Publicerad av Krister Holm