Aktuellt i klubben

Krönika Silly och lite tankar

Halva maj månad gånget och efter några veckors lugn så fylldes då den sista backplatsen med en fin pjäs. En kille som har lirat ett flertal kval och har varit kapten i ett mycket stabilt Borlänge.

Angående extra årsmöte

Då ishallen just nu är en byggarbetsplats så är ingången till kafeterian just nu på ishallens baksida mot fotbollsplanen.

Sillykollen säsongen 19/20

Så här ser lagbygget ut just nu för Bois del.

Hur kan lagbygget 19/20 se ut?

Lagbygget börjar ta form och det börjar bli intressant att spekulera i hur det kommer att se ut när det är klart. Här har jag försökt sammanställa hur det skulle kunna se ut.

Extra årsmöte

Söndagen den 28/4 kl 11 är det extra årsmöte. Varmt välkomna!

Visa äldre artiklar

Oxarnas årsmöte

Efter en framgångsrik säsong både för laget och för Oxarna är det nu dags för Oxarnas årsmöte. Alla intresserade samlas i Prebendeområdets samlingslokal (på baksidan av Prebendegatan 10) den 22/3 kl 10.00. Oxarna bjuder på fika. Varmt välkomna!

Dagordning:

a.Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll,

b.fråga om mötet behörigen utlysts,

c.styrelsens verksamhetsberättelse,

d.revisorernas berättelse,

e.fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning,

f.val av ordförande,

g.beslut om antalet styrelseledamöter

h.val av övriga styrelseledamöter,

i.val av en revisor och en revisorssuppleant,

j.val av valberedning,

k.övriga frågor

Publicerad av Krister Holm